Warsztat pracy młodego nauczyciela czyli jak zarządzać klasą.

Kategoria: Bez kategorii

Warsztat skierowany jest szczególnie dla młodych stażem nauczycieli, którzy rozpoczynają swoja pracę w przedszkolu lub szkole. W warsztatowy sposób porusza główne zadania nauczyciela – wychowawcy, umiejętności organizowania sobie pracy w dłuższym czasie, kreatywnego spojrzenia na materiały edukacyjne, sposób efektywnego komunikowania się zarówno z dziećmi jak i rodzicami. Dużą część czasu poświęcę na przybliżenie technik radzenia sobie z wymagającym rodzicem, który może stać się przy odrobinie działań z naszej strony naszym wsparciem w pracy.

Główne zagadnienia zajęć:

– planowanie pracy – plany długo i średnio terminowe,
–  aranżacja klasowej przestrzeni edukacyjnej,
– zasady skutecznej komunikacji nauczyciel – rodzic,
– potrzeby dziecka – potrzeby rodzica w placówce edukacyjnej,
– określenie cech dobrego nauczyciela,
– rodzic, problem czy wsparcie – umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
– tworzenie banku sprawdzonych praktyk

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)