thumb image

Skuteczne metody budowania relacji nauczyciel-rodzic

Kategoria: Bez kategorii

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia ułatwiające uzyskanie maksymalizacji korzyści dla dziecka wynikających z prawidłowych relacji nauczyciel – rodzic. Wraz ze zmieniającym się wokół nas światem, stajemy przed nowymi wyzwaniami, bo rodzic XXI wieku ma dużo większe oczekiwania i coraz większą wiedzę na temat wychowania i edukacji. Rolą nauczyciela jest zachowanie pozycji eksperta ale i partnera, tak aby rodzic nie czuł się zmanipulowany i spychany na dalszy plan. Kiedy nauczyciel staje się partnerem relacji, rodzic potrafi skutecznie skorzystać z pozyskanej w ten sposób wiedzy pomocnej w prawidłowym wychowaniu i wykształceniu swojego dziecka.

Wszelkie działania na styku rodzic – nauczyciel muszą uwzględniać zarówno zrozumienie odpowiedzialności i miłości jaką jest otaczane dziecko przez swoich opiekunów, jak i również mieć na uwadze podstawowe prawa dziecka. Podczas szkolenia inspirujemy do twórczego i zaangażowanego podejścia do ćwiczeń praktycznych z analizy rzeczywistych przypadków – problemów z jakimi przychodzi sie mierzyć nauczycielom w ich codziennej pracy. Dlatego też szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami budowania zdrowych relacji międzyludzkich z naciskiem na prawidłową komunikację, panowanie nad emocjami, rozpoznawanie zagrożeń wynikających z najczęstszych błędów w komunikacji. Zanim jednak staniemy oko w oko z nowymi wyzwaniami na swojej drodze zawodowej, niezbędne jest zrozumienie jak funkcjonujemy w sferze emocji i na jakie reakcje musimy być przygotowani. Zarówno jeśli chodzi o reakcje naszego organizmu jak i skutki jakie to niesie po stronie partnera relacji. Podajemy przykłady dobrych praktyk, korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń zawodowych, w których zarządzanie relacjami jest podstawą skutecznego działania.   

Program szkolenia:

  1.   Praktyczne ćwiczenia na integrację zespołu.
  2.   Inteligencja emocjonalna w budowaniu relacji interpersonalnych.
  3.   Zasady skutecznej współpracy z rodzicami.
  4.   Sztuka rozwiązywania konfliktów na linii nauczyciel-rodzic.
  5.   Zmień problem w wyzwanie!

Czas trwania warsztatu:  6 x 45 minut

Liczebość grupy to maximum 30 osób

Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski, w miejscu Zamawiającego (ewentualny koszt wynajęcia sali jest po stronie Zamawiającego) 

 Zainteresowanych proszę o kontakt:
 
– Anna Sowińska 727 588 044 lub korzystając z formularza TUTAJ   (proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)