Praca z pomocą edukacyjną

Kategoria: Bez kategorii

Warsztat pokazuje różnorodne możliwości wykorzystania popularnych pomocy edukacyjnych, zarówno tych dostępnych na rynku, jak i tworzonych przez nauczycieli z podstawowych materiałów. Na bazie teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera zaprezentowane są różnorodne formy wprowadzenia pomocy w proces dydaktycznym . Scenariusz zajęć warsztatowych ma dwa warianty, dostosowane do dwóch grup odbiorców: nauczycieli przedszkoli i szkół. Główne zagadnienia, jakie sa poruszane na zajęciahc to:

– zabawy matematyczne w oparciu o działanie na elementarnym materiale dydaktycznym – „filozofowanie” matematyczne, 
– zabawy językowe – uważne słuchanie i wykonywanie poleceń według instrukcji, 
– trening twórczego myślenia ­ tworzenie obrazów tematycznych,
– ćwiczenia słownikowe rozwijające spójne wypowiedzi,
– zabawy rytmiczno – muzyczne – aktywna praca z piosenką.

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)