Pedagogika cyrku

Kategoria: Bez kategorii

Pedagogika cyrku to oryginalna forma twórczej aktywności oraz nowatorska metoda ćwiczeń i zajęć ruchowych. Podczas warsztatów pedagogiki cyrku uczestnicy odszukują i rozwijają swoje indywidualne talenty, nabywają umiejętności pracy w grupie, podejmowania wspólnych decyzji. Nabywają nowych umiejętności manualnych. Zajęcia odbywają się w atmosferze wspólnej kreatywnej zabawy. Znana metoda terapeutyczna, zwracająca szczególną uwagę na potrzebę ruchu oraz umiejętności prezentacji na każdym etapie opanowania korzystania z rekwizytu. Swoje zastosowanie znajduje również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, proponowane zabawy są dostosowane technika do małych dzieci. Opanowanie prezentowanych technik znakomicie nadaje się do okolicznościowych przedstawień.

Główne zagadnienia zajeć:

– pobudzanie i rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i ekspresji ruchowej rozwój i usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej (żonglowanie rozwija koordynację, niezbędnej do nauki pisania, czytania i ćwiczeń fizycznych), 
– aktywizacja obu półkul mózgowych (żonglowanie pozwala na wykorzystanie całego mózgu),
– ćwiczenie i rozwijanie spostrzegawczości i zapamiętywania rozwijanie uwagi i refleksu integracja grupy i nauka pracy w zespole, przełamywanie onieśmielenia, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wywoływanie zaciekawienia,zmniejszanie napięcia, koncentracja uwagi,
– wykorzystanie rytmiki Vi­wy w pracy ze sprzętem cyrkowym

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)