thumb image

Pedagogika planu daltońskiego cz.1

Kategoria: Bez kategorii

Pedagogika planu daltońskiego cz.1  – to szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem mogą rozpocząć wdrożenie idei Helen Parkhurst. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom przedszkoli i szkół, dyrektorom i metodykom.  Chętnie widzimy też na naszych spotkaniach rodziców, ponieważ edukacja daltońska to nie tylko metoda uczenia się ale i bardzo skuteczny program wychowawczy. Ponieważ współpraca rodziców i nauczycieli w planie daltońskim jest jednym z filarów, widzimy w takim poszerzeniu grupy szkoleniowej  wiele korzyści. 

Podczas  zajęć prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego.

Podstawowy program zajęć dostosowujemy do wymagań zlecającego szkolenie, jeśli ma ono nie tylko mieć charakter poznawczy, ale pozwolić nauczycielom wprowadzać pedagogikę planu daltońskiego w placówce edukacyjnej. Zajęcia prowadzone są przez trenerów mających doświadczenie szkoleniowe, wiedzę nt pedagogiki daltońskiej zdobytą na szkoleniach zagranicznych i krajowych. 

Zajęcia dzielą się na następujące części :

1. Pedagogika planu daltońskiego – rola Helen Parkhurst w nurcie pedagogiki nowego wychowania, międzynarodowe tło historyczne, losy pedagogiki daltońskiej w Polsce od jej początków do dnia dzisiejszego.

2.Praca z instrukcją.

3. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego.

4. Motywacja wewnętrzna kluczem do odpowiedzialności za własną edukację

5. Praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w szkole i przedszkolu.

6. Aranżacja sali, wykorzystanie pomocy edukacyjnych, organizacja czasu pracy.

Wykładowcy:

Anna Sowińska – Konsultant edukacji daltońskiej, w latach 2008-2015 dyrektor i założyciel pierwszej daltońskiej szkoły podstawowej w Polsce, właściciel i terener w firmie szkoleniowej Alter Edukacja.

Robert Sowiński – Członek Zarządu Fundacji Dalton International, wydawca „Pedagogiki planu daltońskiego” R.Rohnera i H.Wenke, SOR-MAN Łódź 2011.; redaktor plandaltonski.pl, trener Alter Eduakcji

Każdy uczestnik poza solidną porcją wiedzy, otrzyma „Pomocnik nauczyciela”, który zawiera gotowe pomysły na pomoce edukacyjne wspomagające wdrażanie tego sposobu pracy.

Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, w tym przypadku materiały pomocne w twozreniu podstawowych pomocy edukacjyjnych do planu daltońskiego. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)