thumb image

Szkolenia:

Plan szkoleń warsztatowych, które prowadzę na terenie „Gabinetu terapii pod skrzydłami Anny Sowińskiej” znajduje się tutaj: kalendarz szkoleń 2016

 

Poniżej znajduje się oferta moich warsztatów wyjazdowych z pedagogiki planu daltońskiego i autorskich warsztatów metodycznych opartych na pedagogice zabawy,

którę mogę przeprowadzić w placówkach szkolnych i przedszkolnych w całej Polsce.

 

Każdy z prezentowanych poniżej tematów prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 soób
Czas warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)
 
Oferta szkoleniowa poniżej:

Pedagogika planu daltońskiego – cz.2

Adresaci szkolenia: nauczyciele z placówek daltońskich,  o raz z innych, w których stosowane są zasady pedagogiki planu daltońskiego. W szkoleniu wykorzystujemy wiedzę, którą uczestnicy powinni już wcześniej stosować – niekoniecznie jednak musieli uczestniczyć w naszym szkoleniu podstawowym. Ważne jest aby znali zasady planu daltońskiego i mieli już własne doświadczenia z jego wprowadzania.

Poniżej ramowy program szkolenia:

 1. Filary edukacji daltońskiej w praktyce. 
 2. Kompetencje ucznia i nauczyciela.
 3. Wyzwania pedagogiczne – strategie działania według planu daltońskiego.
 4. Motywacja wewnętrzna podstawą skutecznego działania.
 5. Cechy dobrej instrukcji.
 6. Zastosowanie instrukcji w praktyce, rozwijanie samodzielności.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu, czas trwania to 6 x 45 minut, przerwy dostosowujemy do rytmu pracy grupy.

Maksymalna wielkość grupy to 28 -30 osób. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny : 727 588 044

Skuteczne metody budowania relacji nauczyciel-rodzic

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia ułatwiające uzyskanie maksymalizacji korzyści dla dziecka wynikających z prawidłowych relacji nauczyciel – rodzic. Wraz ze zmieniającym się wokół nas światem, stajemy przed nowymi wyzwaniami, bo rodzic XXI wieku ma dużo większe oczekiwania i coraz większą wiedzę na temat wychowania i edukacji. Rolą nauczyciela jest zachowanie pozycji eksperta ale i partnera, tak aby rodzic nie czuł się zmanipulowany i spychany na dalszy plan. Kiedy nauczyciel staje się partnerem relacji, rodzic potrafi skutecznie skorzystać z pozyskanej w ten sposób wiedzy pomocnej w prawidłowym wychowaniu i wykształceniu swojego dziecka.

Wszelkie działania na styku rodzic – nauczyciel muszą uwzględniać zarówno zrozumienie odpowiedzialności i miłości jaką jest otaczane dziecko przez swoich opiekunów, jak i również mieć na uwadze podstawowe prawa dziecka. Podczas szkolenia inspirujemy do twórczego i zaangażowanego podejścia do ćwiczeń praktycznych z analizy rzeczywistych przypadków – problemów z jakimi przychodzi sie mierzyć nauczycielom w ich codziennej pracy. Dlatego też szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami budowania zdrowych relacji międzyludzkich z naciskiem na prawidłową komunikację, panowanie nad emocjami, rozpoznawanie zagrożeń wynikających z najczęstszych błędów w komunikacji. Zanim jednak staniemy oko w oko z nowymi wyzwaniami na swojej drodze zawodowej, niezbędne jest zrozumienie jak funkcjonujemy w sferze emocji i na jakie reakcje musimy być przygotowani. Zarówno jeśli chodzi o reakcje naszego organizmu jak i skutki jakie to niesie po stronie partnera relacji. Podajemy przykłady dobrych praktyk, korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń zawodowych, w których zarządzanie relacjami jest podstawą skutecznego działania.   

Program szkolenia:

 1.   Praktyczne ćwiczenia na integrację zespołu.
 2.   Inteligencja emocjonalna w budowaniu relacji interpersonalnych.
 3.   Zasady skutecznej współpracy z rodzicami.
 4.   Sztuka rozwiązywania konfliktów na linii nauczyciel-rodzic.
 5.   Zmień problem w wyzwanie!

Czas trwania warsztatu:  6 x 45 minut

Liczebość grupy to maximum 30 osób

Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski, w miejscu Zamawiającego (ewentualny koszt wynajęcia sali jest po stronie Zamawiającego) 

 Zainteresowanych proszę o kontakt:
 
– Anna Sowińska 727 588 044 lub korzystając z formularza TUTAJ   (proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

 

Zabawa z wełną

Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni poprzez wykorzystanie wełny – podstawowego surowca. Aktywna zabawa z muzyka poważną – działania na bazie motoryki dużej. Wykorzystanie Rytmiki Vivy w pracy z wełną. Przygotowanie do kształtnego pisania poprzez zestaw ćwiczeń z motoryki małej. Tworzenie różnorodnych prac plastycznych w oparciu o rytmiczne wiersze.

– zabawy rytmiczne na bazie motoryki dużej.
– ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania.
– twórcze działania z wełną ułatwiające pracę z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową.
– tańce integracyjne i zabawy w kręgu.
– ciekawe rozwiązania plastyczne – tworzenie dużych obrazów i indywidualnych prac oraz „majsterek”.

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

Pedagogika planu daltońskiego cz.1

Pedagogika planu daltońskiego cz.1  – to szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem mogą rozpocząć wdrożenie idei Helen Parkhurst. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom przedszkoli i szkół, dyrektorom i metodykom.  Chętnie widzimy też na naszych spotkaniach rodziców, ponieważ edukacja daltońska to nie tylko metoda uczenia się ale i bardzo skuteczny program wychowawczy. Ponieważ współpraca rodziców i nauczycieli w planie daltońskim jest jednym z filarów, widzimy w takim poszerzeniu grupy szkoleniowej  wiele korzyści. 

Podczas  zajęć prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego.

Podstawowy program zajęć dostosowujemy do wymagań zlecającego szkolenie, jeśli ma ono nie tylko mieć charakter poznawczy, ale pozwolić nauczycielom wprowadzać pedagogikę planu daltońskiego w placówce edukacyjnej. Zajęcia prowadzone są przez trenerów mających doświadczenie szkoleniowe, wiedzę nt pedagogiki daltońskiej zdobytą na szkoleniach zagranicznych i krajowych. 

Zajęcia dzielą się na następujące części :

1. Pedagogika planu daltońskiego – rola Helen Parkhurst w nurcie pedagogiki nowego wychowania, międzynarodowe tło historyczne, losy pedagogiki daltońskiej w Polsce od jej początków do dnia dzisiejszego.

2.Praca z instrukcją.

3. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego.

4. Motywacja wewnętrzna kluczem do odpowiedzialności za własną edukację

5. Praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w szkole i przedszkolu.

6. Aranżacja sali, wykorzystanie pomocy edukacyjnych, organizacja czasu pracy.

Wykładowcy:

Anna Sowińska – Konsultant edukacji daltońskiej, w latach 2008-2015 dyrektor i założyciel pierwszej daltońskiej szkoły podstawowej w Polsce, właściciel i terener w firmie szkoleniowej Alter Edukacja.

Robert Sowiński – Członek Zarządu Fundacji Dalton International, wydawca „Pedagogiki planu daltońskiego” R.Rohnera i H.Wenke, SOR-MAN Łódź 2011.; redaktor plandaltonski.pl, trener Alter Eduakcji

Każdy uczestnik poza solidną porcją wiedzy, otrzyma „Pomocnik nauczyciela”, który zawiera gotowe pomysły na pomoce edukacyjne wspomagające wdrażanie tego sposobu pracy.

Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, w tym przypadku materiały pomocne w twozreniu podstawowych pomocy edukacjyjnych do planu daltońskiego. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

 

 

Warsztat pracy młodego nauczyciela czyli jak zarządzać klasą.

Warsztat skierowany jest szczególnie dla młodych stażem nauczycieli, którzy rozpoczynają swoja pracę w przedszkolu lub szkole. W warsztatowy sposób porusza główne zadania nauczyciela – wychowawcy, umiejętności organizowania sobie pracy w dłuższym czasie, kreatywnego spojrzenia na materiały edukacyjne, sposób efektywnego komunikowania się zarówno z dziećmi jak i rodzicami. Dużą część czasu poświęcę na przybliżenie technik radzenia sobie z wymagającym rodzicem, który może stać się przy odrobinie działań z naszej strony naszym wsparciem w pracy.

Główne zagadnienia zajęć:

– planowanie pracy – plany długo i średnio terminowe,
–  aranżacja klasowej przestrzeni edukacyjnej,
– zasady skutecznej komunikacji nauczyciel – rodzic,
– potrzeby dziecka – potrzeby rodzica w placówce edukacyjnej,
– określenie cech dobrego nauczyciela,
– rodzic, problem czy wsparcie – umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
– tworzenie banku sprawdzonych praktyk

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

Pedagogika cyrku

Pedagogika cyrku to oryginalna forma twórczej aktywności oraz nowatorska metoda ćwiczeń i zajęć ruchowych. Podczas warsztatów pedagogiki cyrku uczestnicy odszukują i rozwijają swoje indywidualne talenty, nabywają umiejętności pracy w grupie, podejmowania wspólnych decyzji. Nabywają nowych umiejętności manualnych. Zajęcia odbywają się w atmosferze wspólnej kreatywnej zabawy. Znana metoda terapeutyczna, zwracająca szczególną uwagę na potrzebę ruchu oraz umiejętności prezentacji na każdym etapie opanowania korzystania z rekwizytu. Swoje zastosowanie znajduje również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, proponowane zabawy są dostosowane technika do małych dzieci. Opanowanie prezentowanych technik znakomicie nadaje się do okolicznościowych przedstawień.

Główne zagadnienia zajeć:

– pobudzanie i rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i ekspresji ruchowej rozwój i usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej (żonglowanie rozwija koordynację, niezbędnej do nauki pisania, czytania i ćwiczeń fizycznych), 
– aktywizacja obu półkul mózgowych (żonglowanie pozwala na wykorzystanie całego mózgu),
– ćwiczenie i rozwijanie spostrzegawczości i zapamiętywania rozwijanie uwagi i refleksu integracja grupy i nauka pracy w zespole, przełamywanie onieśmielenia, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wywoływanie zaciekawienia,zmniejszanie napięcia, koncentracja uwagi,
– wykorzystanie rytmiki Vi­wy w pracy ze sprzętem cyrkowym

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

Już wiosna!

Porusza tematykę zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę. Liczne zabawy i formy plastyczne są gotowymi rozwiązaniami do działań edukacyjnych z dziećmi w tej porze roku. Przedstawiony scenariusz stanowi również bazę do zbudowania bloku tematycznego, podczas którego będę realizowane założone wcześniej cele. W trakcie warsztatu uczestnicy: tańczą, rysują, malują, wycinają, składają, rymują.

Główne zagadnienia zajeć:

– zabawy w kręgu obejmujące obszar pracy terapeutyczno, zwracające uwagę na oznaki wiosny, ujęte w ramy scenariusza tematycznego,
– tworzenie dużych prac plastycznych, przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych: składanie papieru, wycinanie, rysowanie ­ opartych na rytmicznych wierszykach,
– przygotowanie do kształtnego pisania poprzez zestaw ćwiczeń grafomotorycznych opartych na motoryce dużej i ćwiczeniach rozmachowych,
– aktywna zabawa z piosenką – proste układy taneczne,
– zabawy z motoryki dużej,

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

W krainie Św.Mikołaja

Podkreśla zmiany, które zachodzą w przyrodzie zimą. Gotowe zabawy i formy plastyczne do zastosowania podczas zimowych zajęć w grupie. Warsztat zawiera ciekawe i zarazem proste w swojej formie rozwiązania plastyczne do wykorzystania podczas dekoracji sal przed zbliżającymi się świętami. Duża dawka ćwiczeń z zakresu motoryki małej przygotowuje dzieci do trudnej sztuki pisania. W warsztacie nie mogło również zabraknąć muzyki i piosenek związanych z tą porą roku. Całość stanowi dużą bazę do świątecznych przedstawień. 

Główne zagadnienia zajęć:

– zabawy w kręgu obejmujące obszar pracy terapeutyczno, zwracające uwagę na oznaki zimy, ujęte w ramy scenariusza tematycznego,
– tworzenie dużych prac plastycznych, przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych: składanie papieru, wycinanie, rysowanie ­ opartych na rytmicznych wierszykach,
– przygotowanie do kształtnego pisania poprzez zestaw ćwiczeń grafomotorycznych opartych na motoryce dużej i ćwiczeniach rozmachowych,
– aktywna zabawa z piosenką – proste układy taneczne, 
– zabawy z motoryki dużej,

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

Kochajmy ptaki

Warsztat w  obrazowy sposób przedstawia środowisko ptaków nie tylko  z najbliższego otoczenia, które można spotkać w mieście jak i te na wsi. Zachęca do uważnego obserwowania przyrody, wyzwala potrzebę opieki nad tymi zwierzętami. Poprzez zajęcia plastyczne jak i aktywne zabawy przy piosence udział w warsztacie ukazuje uczestnikom w jaki sposób, wielozmysłowo stymulować małe dziecko w procesie edukacji. Tezy do warsztatów prowadzonych przez Annę Sowińską objęte są wspólnym tematem: Gry i zabawy w oparciu o pedagogikę zabawy, czyli z zabawą i bajką w świecie małego dziecka.

Główne zagadnienia zajęć:

– zabawy z zakresu motoryki dużej, ćwiczenia grafomotoryczne,
– przygotowujące do nauki pisania ­ ujęte w ramy scenariusza tematycznego,
– aktywna praca z piosenką – proste układy taneczne, elementy muzykoterapii,
– tworzenie prac plastycznych na bazie poznanego rytmicznego wierszyka oraz na bazie popularnych materiałów plastycznych,
– przygotowanie do kształtnego pisania poprzez zestaw ćwiczeń grafomotorycznych opartych na motoryce dużej i ćwiczeniach rozmachowych, 
– ćwiczenia z twórczości i przekształceń, związanych ze światem ptaków.

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

W jesiennym rytmie

Tematyka warsztatów prusza zmiany, które zachodzą w przyrodzie jesienią. Podczas jego trwania uczestnicy poznają ciekawe zabawy i formy plastyczne do zastosowania podczas jesiennych zajęć w grupie. Oprócz stymulacji plastycznych całość warsztatu ma mocno charakter muzyczny poprzez aktywną zabawę z jesienną piosenką. zabawy w kręgu, zwracające uwagę na oznaki jesieni oraz obejmujące obszar pracy terapeutyczno ­ stymulacyjnej, ujęte w ramy scenariusza tematycznego

Główne zagadnienia zajęć:

– aktywna praca z piosenką, proste układy taneczne ­ zabawy oparte na choreoterapii, 
– tworzenie dużych prac plastycznych, przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych: składanie papieru, wycinanie, rysowanie, malowanie, 
– przygotowanie do kształtnego pisania poprzez zestaw ćwiczeń grafomotorycznych, opartych na motoryce dużej i ćwiczeniach rozmachowych.

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

Inspirowane folklorem

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno – oświatowych. W programie propozycje zabaw muzycznych, taneczno­ruchowych, pląsów, zabaw na powitanie i pożegnanie, proste tańce integracyjne oparte na figurach i motywach tańców regionalnych oraz działania plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor, obrzędy ludowe i pory roku. Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny i przystępny sposób wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach. Warsztaty gwarantują dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością artystyczną. Tematyka zajęć przybliża kulturę ludową naszego kraju. Bazę zajęć stanowią popularne tańce ludowe oraz zabawy integracyjne, oparte na rytmie i muzyce ludowej. Proponujemy nowe układy taneczne. Warsztat oparty jestna materiale wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów  KLANZA „Inspirowane folklorem”, którego prowadzący jest współautorem.

UWAGA! każdy uczestnik może otrzymać książkę z płytą pt „Inspirowane folklorem” po promocyjnej cenie ­ należy wcześniej zgłosić organizatorowi.

Główne zagadnienia zajęć:

– zapoznanie z zabawami i integracyjnymi układami tanecznymi na podkładzie muzycznym popularnych tańców narodowych, 
– pląsy i zabawy w kole na powitanie i pożegnanie,
– aktywna praca z piosenką, 
– tworzenie prac plastycznych grupowych i indywidualnych opartych na rytmicznych wierszykach, 
– zabawy rytmiczne na bazie motoryki dużej, ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania.

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.

Wykorzystanie otaczającej dziecko przestrzeni do rozwijania logicznego myślenia. Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne – konstruowanie gier i ich znaczenie w procesie edukacyjnym małego dziecka. Rozpoznawanie dzieci z trudnościami w poznawaniu pojęć matematycznych.

Główne zagadnienia zajeć:

-gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne,
– tworzenie wielkoformatowych gier matematycznych,
– rozpoznawanie dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, 
– konstruowanie gier przydatnych w diagnozie umiejętności matematycznych,
– tworzenie dużych form plastycznych opartych na wierszyku rytmicznym

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

Jestem bezpieczny …na drodze, w przedszkolu i w domu.

Tematyka dotyczy radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach w jakich może się znaleźć dziecko. Zabawy poruszają również problem sytuacji zachowań w grupie rówieśniczej i sposobów radzenia sobie z występującymi z tego powodu problemami. Podczas zajęć uczestnicy tworzą ciekawe prace plastyczne oraz aktywnie bawią się przy piosence utrwalając poruszaną tematykę.

Główne zagadnienia zajeć:

– zabawy i ćwiczenia obejmujące obszar pracy terapeutyczno ­ stymulacyjnej, ujęte w ramy scenariusza tematycznego 
– aktywna praca z piosenką
– tworzenie dużych prac plastycznych, przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych: składanie papieru, wycinanie, rysowanie, wierszyki rytmiczne
– zabawy oparte na motoryce dużej, przygotowanie do ćwiczeń graficznych
–  wykorzystanie pomocy edukacyjnych w kształtowaniu postaw bezpiecznego zachowania.

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

Grafomotoryka poza granicami -­ inspiracje plastyczne, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej z jednoczesną terapią motoryki małej.

Warsztat zawiera liczne pomysły do urozmaicenia żmudnej sztuki ćwiczeń manualnych przygotowujących do umiejętności pisania. Oprócz kreślenia i łączenia w/g podanego przykładu uczestnicy poznają techniki plastyczne, które dopełniają terapię ręki oraz ciekawe pomysły na proste rozwiązania plastyczne z wykorzystaniem oferty z katalogu plastycznego Moje Bambino. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają również zabawy usprawniające motorykę rąk inspirowane zabawami muzycznymi.

Główne zagadnienia zajęć:

– motoryka mała – ćwiczenia dłoni poprzez operowanie na różnorodnym,
– materiale plastycznym i muzycznym,
– ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania,
– tworzenie prac graficznych z uwzględnieniem kreślenia owali i prostych w różnych kierunkach, znaczenie pracy indywidualnej w procesie indywidualizacji,
– praca z instrukcją na bazie pedagogiki planu daltońskiego,
– prezentacja prac – wielotorowe spojrzenie na edukację artystyczną małego dziecka bazą do utrwalania pojęć z edukacji matematycznej i językowej

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 soób
Czas warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)

 

Praca z pomocą edukacyjną

Warsztat pokazuje różnorodne możliwości wykorzystania popularnych pomocy edukacyjnych, zarówno tych dostępnych na rynku, jak i tworzonych przez nauczycieli z podstawowych materiałów. Na bazie teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera zaprezentowane są różnorodne formy wprowadzenia pomocy w proces dydaktycznym . Scenariusz zajęć warsztatowych ma dwa warianty, dostosowane do dwóch grup odbiorców: nauczycieli przedszkoli i szkół. Główne zagadnienia, jakie sa poruszane na zajęciahc to:

– zabawy matematyczne w oparciu o działanie na elementarnym materiale dydaktycznym – „filozofowanie” matematyczne, 
– zabawy językowe – uważne słuchanie i wykonywanie poleceń według instrukcji, 
– trening twórczego myślenia ­ tworzenie obrazów tematycznych,
– ćwiczenia słownikowe rozwijające spójne wypowiedzi,
– zabawy rytmiczno – muzyczne – aktywna praca z piosenką.

Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi na bazie pedagogiki zabawy.
Liczebość grupy na warsztatach wyjazdowych to maximum 30 osób
Czas trwania warsztatu: 6 godz. dydaktycznych (45 min.)
Oferta zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, skrypt z zajęć w wersji papierowej. 
Koszt warsztatów uzalezniony jest od odległości i ewentualnych kosztów noclegu na terenie całej Polski

 
Zainteresowanych proszę o kontakt:
-Anna Sowińska 727 588 044 lub
– korzystając z formularza TUTAJ
(proszę o podanie poza tematem zajeć, nazwę miejscowości w jakiej miałby sie odbyć warsztat, pozwoli to precyzyjnie okreslić cenę)