Metody aktywizujące w pracy z małym dzieckiem w oparciu o pedagogikę zabawy. Zabawy rytmiczno-muzyczne

Kategoria: Ciekawe pomysły na majsterkę, zabawę i naukę.

Metody aktywizujące są mi bardzo bliskie już od wielu lat . Z powodzeniem stosowałam je podczas pracy z dziećmi na poziomie kształcenia zintegrowanego. W sytuacji, kiedy nauczyciel nie wystawia oceny wyrażonej notą, istnieje potrzeba odnalezienia nowej formy aktywizowania uczniów w procesie kształcenia. Z jednej strony spotkania inspirowane pedagogiką zabawy stają się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem przychodzenia do szkoły. Z drugiej  – w myśl jej podstawowych reguł nie ma wygranych i przegranych, liczy się praca każdego, co wzmacnia i daje nadzieję wszystkim dzieciom. Szczególny wymiar ma to w klasach integracyjnych. Kiedy w 1991 roku, na terenie SP 37 w Łodzi, ruszyły pierwsze klasy autorskie, długo zastanawiałyśmy się (śp. Wiesława Śliwerska, śp. Bożena Postolska, Agnieszka Kaźmierczak oraz Anna Sowińska), jak poradzić sobie z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi. Nie było wówczas formuły klas integracyjnych, a tacy uczniowie  również się w klasach znaleźli. Przyjęłyśmy wtedy formułę podążania za dzieckiem i nastawienia na jego indywidualne potrzeby.  Na potrzeby tych klas powstała seria ćwiczeń: Matematyka…, Ortografia… czy Gramatyka inaczej, Elementarz „Podróże z Kacprem” czy zeszyty ortograficzne do systemu klocków PUS. Zmianie uległa również organizacja zajęć,  tematycznie przygotowanych na cały dzień, podczas którego: był czas na wspólną pracę w grupie, działalność indywidualną w oparciu o przygotowane karty pracy oraz zabawy pomocami edukacyjnymi. Każda z sal wyposażona była bowiem w miejsce ze swobodnym dojściem do wszystkich gier – dziecko miało na nie czas, kiedy szybciej skończyło  zadania, przeznaczone dla niego na dany dzień .

Zabawa grami dydaktycznymi była atrakcją, nagrodą, motywacją do szybszego ukończenia zadanej pracy. Często w proces „bogacenia” regału z grami włączali się rodzice np. poprzez ich zakup czy samodzielne wykonanie. To rodzice bowiem pełnili w tych klasach podstawowy filar. Z myślą o nich, zwykle w godzinach popołudniowych, odbywało się między innymi: wiele imprez integracyjnych, rajdów w najbliższe, ale często w mało jeszcze znane okolice oraz zajęć otwartych, w których rodzice nie pełnili roli biernych obserwatorów tylko czynnych animatorów zajęć. Poprzez takie działania tworzył się klimat w klasie, a każda ze stron lepiej mogła zrozumieć rodzące się w zespołach problemy i wspólnie szukać dróg ich rozwiązania. Sytuacja opisana przeze mnie powyżej  była czymś niezwykłym w latach 90-tych, teraz jest normą w wielu szkołach: brak ocen wyrażonych notą, praca bez podziału na przedmioty, podążanie za uczniem czy ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym. Choć i gdzieniegdzie można by wrzucić kamyczek.

Dni tygodnia
(Na melodię pszczółka lubi latać )

Przed rozpoczęciem zabawy przyczepiamy każdemu z dzieci wizytówkę z cyfrą od 1 do 7 i ustawiamy w kole. Teraz następuje prezentacja 1, 2, 3 …itp.. Słuchając muzyki, rozpoczynamy śpiewanie piosenki i powitania.

Poznać dni tygodnia
już najwyższa pora
Chodźmy wszyscy razem
Do dużego koła

I
Poniedziałek pierwszy pięknie się ukłoni (każde dziecko z cyfrą 1 wchodzi do środka koła wykonuje ukłon i macha do wszystkich)
I powita wszystkich uściśnięciem  lub (pomachaniem) dłoni

II
Teraz wtorek drugi pięknie się ukłoni
I powita wszystkich uściśnięciem dłoni

III
I środa trzecia, pięknie się ukłoni
I powita wszystkich pomachaniem dłoni

IV
Teraz czwartek czwarty pięknie się ukłoni
I powita wszystkich pomachaniem dłoni

V
Teraz piątek piąty pięknie się ukłoni
I powita wszystkich pomachaniem dłoni

VI
I sobota szósta pięknie się ukłoni
I powita wszystkich pomachaniem dłoni

VII
I niedziela siódma pięknie się ukłoni
I powita wszystkich pomachaniem dłoni

Dzieci szybko uczą się i relaksują podczas zabaw muzycznych w postaci pląsów. Propozycję pląsu – zabawy muzycznej dla dzieci prezentuję poniżej.

Na melodię krakowiaka Folkowa I cz. (wyd.:KLANZA Lublin)

Słuchając melodii uczestnicy zabawy siedzą w kole. Wcześniej każdy z nich otrzymał wizytówkę z nazwą dnia tygodnia (przed zabawą dobrze upewnić się, że każdy z jej uczestników wie jakim jest dniem tygodnia).
Kiedy w tekście piosenki zostaje wyśpiewany określony dzień tygodnia to dziecko, które posiada wizytówkę z jego nazwą, wykonuje podane w piosence czynności.

I
Dzień za dniem przemija ( dzieci siedzą w kole – mogą klaskać w dłonie)
Każdy się nazywa
Posłuchajcie teraz
Jak to z nimi bywa

Ref:
(dzieci wstają i krokiem krakowiaka poruszają się po kole – jeżeli dobrze już znają tekst i melodię. Jeśli nie lepiej jak nadal siedzą)

Biegną dni tygodnia
W rytmie kalendarza
Ten sam dzień w tygodniu
nigdy się nie zdarza

II
Poniedziałek lubi
Wysokie podskoki
Do przodu, do tyłu ( dziecko skacze w różne strony)
I na oba boki

Ref: (każde dziecko z wizytówką poniedziałku krokiem krakowiaka tańczy wewnątrz koła i wraca na swoje miejsce)

III
Wtorek bardzo grzecznie
Pięknie nam się kłania
Zachęca nas wszystkich  (dziecko kłania się, a reszta grupy powtarza po nim ten sam ukłon)
do naśladowania

Ref:
(każde dziecko z wizytówką wtorku krokiem krakowiaka tańczy wewnątrz koła i wraca na swoje miejsce)

IV
Środa na skakance
Tak jak piłka skacze
Czy ty też potrafisz, (dzieci powtarzają skoki)
Pokaż niech zobaczę?

Ref: (każde dziecko z wizytówką środy krokiem krakowiak tańczy wewnątrz koła i wraca na swoje miejsce)

V
Czwartek chętnie robi
Głębokie przysiady
Jest też bardzo silny (dziecko wykonuje przysiad i pokazuje mięśnie)
Nie szukaj z nim zwady

Ref: (każde dziecko z wizytówką czwartku krokiem krakowiaka tańczy wewnątrz koła i wraca na swoje miejsce)

VI
Piątek bardzo lekki
Jak mały motylek
Nie ustoi w miejscu (machając dłońmi dziecko udaje lot motylka)
Choć na małą chwilę

Ref: (każde dziecko z wizytówką piątku krokiem krakowiaka tańczy wewnątrz koła i wraca na swoje miejsce)

VII
Sobota zmęczona
Od tego skakania
Po mocnym tupnięciu,
Przeszła do klaskania

Ref: (każde dziecko z wizytówką soboty krokiem krakowiaka tańczy wewnątrz koła i wraca na swoje miejsce)

VIII
Niedziela spokojnie
W miejscu stoi sobie
I szeroki uśmiech
PrzekazujeTobie!
Anna Sowińska

Możliwość komentowania artykułu jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.