thumb image

Freinet w Cogito

Kategoria: Bez kategorii

Tuż przed zaplanowanym szkoleniem z pedagogiki planu daltońskiego, miałam okazję obejrzeć z bliska Szkołę Podstawową Cogito w Poznaniu. Oprowadziła mnie Pani Dyrektor Marzena Kędra, z którą przeprowadziłam krótką rozmowę na temat początków tej szkoły jak i zasad jakie w niej panują. Pani Marzena Kędra poza byciem Dyrektorem, pełni wiele funkcji społecznych. Od 1993 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta (PSAPCF); od 1997 r. pełniła w stowarzyszeniu funkcję wiceprzewodniczącej, a obecnie jest jego przewodnicząca. Jest założycielką Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno”.

Już drugą kadencję pełni funkcję radnej, a zarazem przewodniczącej komisji oświaty w powiecie prudnickim. Od początki swojej kariery zawodowej dała się poznać jako nauczycielka – innowatorka, autorka wielu ciekawych autorskich rozwiązań edukacyjnych, nowatorskich metod nauczania i wychowania, których wachlarz nieustannie się poszerza, a które chętnie stosują w swej pracy inni nauczyciele. Zawsze z entuzjazmem dzieli się bogatym doświadczeniem zawodowym. Jest uczestniczką oraz organizatorką konferencji naukowych i metodycznych, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. (źródło informacji:http://umysly.edukacyjni.pl/pl/marzena_kedr)

Możliwość komentowania artykułu jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.