Maxi plansze – zabawy z całą klasą

Cele zajęć:

1. Zapoznanie z zasadami zdrowej rywalizacji.
2. Zabawy rozwijające słuch fonematyczny, stosunki przestrzenne oraz inteligencję wizualno-przestrzenną.
3. Zapoznanie z konstrukcją i walorami gier wielkoformatowych.
4. Tworzenie rozwiązań na dużym formacie

Program warsztatów:
1. Zabawy językowe. 
2. Uważne słuchanie i wykonywanie poleceń według instrukcji. 
3. Trening twórczego myślenia.
4. Ćwiczenia słowne rozwijające spójne wypowiedzi.
5. Zabawy rytmiczno-muzyczne, aktywna praca z piosenka.

Koszt uczestnictwa: 50 zł                 numer konta do wpłat:       98 1020 5558 0000 8702 3114 9685

Zgłoszenia: tel kom: 727 588 044,  e-mail: anna.sowinska@alteredukacja.pl

Adresaci: studenci, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, opiekunowie kolonii, pracownicy świetlic środowiskowych

Miejsce szkolenia: Gabinet terapii „Pod skrzydłami Anny Sowińskiej”ul. Milionowa 37  w Łodzi

Czas trwania:  4 godz. dydaktyczne (3 godziny zegarowe)

g. 15:00-18:00  –  są wolne miejsca

 Metody i formy realizacji: pedagogika zabawy, metoda zuchowa, ćwiczenia praktyczne, praca zbiorowa, grupowa, w parach, aktywne słuchanie muzyki.

Uczestnicy w ramach warsztatu otrzymują:
– Materiały szkoleniowe
– Zaświadczenie udziału w warsztacie

Informacje dodatkowe:
1. Maksymalna ilość osób na warsztacie 20, minimalna 10 osób.
2. O zakwalifikowanie się na listę decyduje kolejność wpłat.
3. W przypadku potrzeby wystawienia faktury proszę o zaznaczenie tego podczas zgłoszenia na warsztat wraz z danymi do niej.
4. Proszę o zabranie butów na zmianę
5. Herbata, kawa w ramach opłaty warsztatowej.

Prowadzący: Anna Sowińska – Wieloletni nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukator, terapeuta zajęciowy i animator pedagogiki zabawy. W latach 90 – tych nauczyciel klas autorskich. Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP. Założyciel 14 przedszkoli z projektu Wieś przyjazna dzieciom i wieloletni dyrektor szkoły podstawowej. Autor programów, podręczników, pomocy edukacyjnych i materiałów około podręcznikowych. Laureat nagrody Werycho – Radziwiłowicz nadawanej przez Bliżej Przedszkola oraz Lidera w edukacji nadanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi