Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

Cele zajęć:

 • Zapoznanie z metodami pracy grupowej
 • Poznanie ćwiczeń i zabaw rozwijających umiejętności społeczne
 • Rozwijanie umiejętności pracy metodą warsztatową
 • Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia

Program warsztatów:

 1. Integracja zespołu – zabawy mające na celu lepsze poznanie siebie
 2. Emocje – rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć
 3. Komunikacja interpersonalna – aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne i przełamywanie ich za pomocą zabaw
 4. Samoocena – ćwiczenia kształtujące adekwatną samoocenę, odkrywanie mocnych stron
 5. Asertywność – zabawy rozwijające umiejętność wyrażania własnego zdania

Koszt uczestnictwa: 50 zł                

numer konta do wpłat:       98 1020 5558 0000 8702 3114 9685  ,  Alter Edukacja Anna Sowińska

tytułem:   szkolenie 01-02-2016 godz.9.30

 

Zgłoszenia: Tel. kom: 504221460,  e-mail: apawlowska@poczta.onet.eu

Adresaci: studencinauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum, opiekunowie kolonii, pracownicy świetlic środowiskowych, pedagodzy, wychowawcy placówek opiekuńczych

Miejsce szkolenia: Gabinet terapii „Pod skrzydłami Anny Sowińskiej”ul. Milionowa 37  w Łodzi, sala „Alter Edukacja” 

Czas trwania:  4 godz. dydaktyczne (3 godziny zegarowe)

01-02-2016     9.30 – 12.30

 

Metody i formy realizacji: praca metodą warsztatową indywidualna, w parach, w grupie, burza mózgów, dyskusja 

 

Uczestnicy w ramach warsztatu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie o udziale w warsztacie

Informacje dodatkowe:

 • Maksymalna ilość osób na warsztacie 20, minimalna 10 osób.
 • O zakwalifikowanie się na listę decyduje kolejność wpłat.
 • W przypadku potrzeby wystawienia faktury proszę o zaznaczenie tego podczas zgłoszenia na warsztat wraz z danymi do niej.
 • Proszę o zabranie butów na zmianę
 • Herbata, kawa w ramach opłaty warsztatowej.

Prowadzący: Agnieszka Pawłowska – absolwentka Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność Psychologia rodziny, rozwoju i edukacji. Ukończyła także studia podyplomowe z Pedagogiki resocjalizacyjnej z pedagogiką wspierającą. Szkoliła się w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz w szkole podstawowej i gimnazjum na terenie Łodzi.