Inspirowane folklorem

Cele:

1. Zapoznanie z popularnymi tańcami ludowymi z różnych regionów Polski;
2. Wykonanie ozdób związanych z polskim folklorem;
3. Zabawy rytmiczne przygotowujące do nauki pisania;
4. Nauka zabaw i tańców integracyjnych, opartych na książce „Inspirowane folklorem” Wydawnictwa KLANZA;

Program:

1. Zapoznanie z zabawami i integracyjnymi układami tanecznymi na podkładzie muzycznym popularnych tańców narodowych.
2. Pląsy i zabawy w kole na powitanie i pożegnanie.
3. Aktywna praca z piosenką.
4. Tworzenie prac plastycznych grupowych i indywidualnych opartych na rytmicznych wierszykach.
5. Zabawy rytmiczne na bazie motoryki dużej, ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania.

Zgłoszenia: 727 588 044 kontakt e-mailowy: anna.sowinska@alteredukacja.pl

Koszt uczestnictwa:  50 zł                  numer konta do wpłat:       98 1020 5558 0000 8702 3114 9685

Adresaci: studenci, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, opiekunowie kolonii, pracownicy świetlic środowiskowych

Miejsce szkolenia: Gabinet terapii „Pod skrzydłami Anny Sowińskiej” ul. Milionowa 37  w Łodzi

Czas trwania:           4 godz. dydaktyczne – 3 godziny zegarowe

g.15:00 – 18:00  

Metody i formy realizacji: pedagogika zabawy, ćwiczenia praktyczne, praca zbiorowa, grupowa, w parach, aktywne słuchanie muzyki.

Uczestnicy w ramach bezpłatnego warsztatu otrzymują:
– Materiały szkoleniowe
– Zaświadczenie udziału w warsztacie
– UWAGA! każdy uczestnik może zakupić książkę z płytą pt. „Inspirowane folklorem” po promocyjnej cenie (  należy wcześniej zgłosić chęć zakupu organizatorowi)

Informacje dodatkowe:

– Maksymalna ilość osób na warsztacie 20, minimalna ilość osób 10.
– O zakwalifikowanie się na listę decyduje kolejność wpłat.
– W przypadku potrzeby wystawienia faktury proszę o zaznaczenie tego podczas zgłoszenia na warsztat wraz z danymi do niej.
– Proszę o zabranie butów na zmianę. 
– Herbata, kawa w ramach opłaty warsztatowej.

Prowadzący: Anna Sowińska –Wieloletni nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukator, terapeuta zajęciowy i animator pedagogiki zabawy. W latach 90 – tych nauczyciel klas autorskich. Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP. Założyciel 14 przedszkoli z projektu Wieś przyjazna dzieciom i wieloletni dyrektor szkoły podstawowej. Autor programów, podręczników, pomocy edukacyjnych i materiałów około podręcznikowych. Laureat nagrody Werycho – Radziwiłowicz nadawanej przez Bliżej Przedszkola oraz Lidera w edukacji nadanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi