Grafomotoryka poza granicami czyli jak zachęcić dzieci do myślenia matematycznego poprzez aktywność artystyczną.

Cele:

 • Motoryka mała – ćwiczenia dłoni poprzez operowanie na różnorodnym materiale plastycznym i muzycznym;
 • Tworzenie prac graficznych z uwzględnieniem kreślenia owali i prostych w różnych kierunkach na bazie opracowanych kart,
 • Zapoznanie się z plastyczna ofertą Moje Bambino poprzez wykonywanie różnorodnych prac na bazie grafomotoryki.

Program:

 1. Ćwiczenia mające na celu rozluźnienie mięśni przedramienia – zabawy muzyczne z chustami i gazetami – elementy choreoterapii
 2. Zapoznanie z koncepcją pracy z pakietem „Grafomotoryka poza granicami”
 3. Zaprezentowanie ciekawych materiałów plastycznych firmy Moje Bambino, przedstawienie ich walorów, sposobów użytkowania oraz ich wpływu na prawidłową motoryką małą
 4. Praca z instrukcją w zespołach
 5. Prezentacja prac – wielotorowe spojrzenie na edukację artystyczną małego dziecka bazą do utrwalania pojęć z edukacji matematycznej i językowej
 6. Zbieranie informacji zwrotnych od poszczególnych podgrup – podsumowanie.

Adresaci: studenci pedagogiki, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, pracownicy świetlic środowiskowych

Zgłoszenia: 727 588 044 kontakt e-mailowy: anna.sowinska@alteredukacja.pl

Koszt uczestnictwa:  50 zł                 numer konta do wpłat:       98 1020 5558 0000 8702 3114 9685

Adresaci: studenci, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, opiekunowie kolonii, pracownicy świetlic środowiskowych

Miejsce szkolenia: Gabinet terapii pod skrzydłami Anny Sowińskiej ul. Milionowa 37  w Łodzi

Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne  – 3 godziny zegarowe

I tura: (g. 09:00-12:00)  ilość wolnych miejsc: 14

II tura: (g. 15.00 – 18.00) ilość wolnych miejsc 12

Metody i formy realizacji: pokaz, praca z instrukcją, pedagogika zabawy, ćwiczenia praktyczne, grupowa, w parach i indywidualna.

Uczestnicy w ramach warsztatu otrzymują:

 • Materiały
 • Zaświadczenie udziału w warsztacie

Informacje dodatkowe:

 • Maksymalna ilość osób na warsztacie 20, minimalna ilość osób 10.
 • O zakwalifikowanie się na listę decyduje kolejność wpłat.
 • W zgłoszeniu mailowym proszę podać wybraną turę zajęć ( poranna lub popołudniowa)  
 • W przypadku potrzeby wystawienia faktury proszę o zaznaczenie tego podczas zgłoszenia na warsztat wraz z danymi do niej.
 • Proszę o zabranie butów na zmianę
 • Herbata, kawa w ramach opłaty warsztatowej.

Prowadzący: Anna Sowińska – Wieloletni nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukator, terapeuta zajęciowy i animator pedagogiki zabawy. W latach 90 – tych nauczyciel klas autorskich. Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP. Założyciel 14 przedszkoli z projektu Wieś przyjazna dzieciom i wieloletni dyrektor szkoły podstawowej. Autor programów, podręczników, pomocy edukacyjnych i materiałów około podręcznikowych. Laureat nagrody Werycho – Radziwiłowicz nadawanej przez Bliżej Przedszkola oraz Lidera w edukacji nadanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi